Föregångare till HIV bekräftad hos vilda schimpanser

Det har länge funnits välgrundade misstankar om att HIV har sitt ursprung hos vilda schimpanser, och att viruset hoppade till människor när någon tillagade eller åt kött från en smittad schimpans. Den teorin får nu ökad trovärdighet efter att forskare funnit föregångaren till HIV hos flera grupper av vilda schimpanser i södra Kamerun.

Det första dokumenterade fallet av HIV (human immunodeficiency virus) kommer från Kinshasa, år 1959. Någon gång innan dess överfördes viruset till människa, sannolikt från schimpans (hos schimpanser kallas viruset SIV – simian immunodeficiency virus). Den mest accepterade teorin är att överföringen skedde när någon slaktade en schimpans eller åt dess kött – kött från olika vilda djur är en relativt billig proteinkälla på många ställen i Afrika, och ett relativt stort antal apor av olika art äts upp varje år (läs mer om så kallat “bushmeat” hos WWF och hos SNF).

Tidigare har man bara funnit SIV hos schimpanser i fångenskap, och det har varit oklart hur de fått viruset. Forskare från UAB (University of Alabama at Birmingham) har nu samlat ihop avföringsprover från apor i tio djungelområden i södra Kamerun. Genetiska analys av proverna visade att upp till 35% av de vilda schimpanserna i områdena var infekterade med SIV, men mängden smittade varierade stort mellan områdena. SIV-virus från två av områdena var mycket mer lika mänskligt HIV-1-virus än vad något annat SIV-virus som tidigare hittats har varit. Detta gör det enligt forskarna mycket sannolikt att schimpanser från sydöstra Kamerun är källan till den vanligaste typen av HIV-virus; mer specifikt, att de är källan till HIV-1-virus av subtypen M och att schimpanser från sydcentrala Kamerun är källan till HIV-1-virus av den ovanliga subtypen N (mer om HIV och dess subtyper här). Resultaten publiceras i ett kommande nummer av Science, men är redan nu tillgängliga online.

Det har annars föreslagits att både människor och schimpanser skulle ha fått HIV/SIV från andra apor, men Paul Sharp (en av forskarna bakom studien) säger till Nature News att det verkar mer sannolikt att schimpanser först smittats av två olika virus (kanske genom att äta mindre apor) som rekombinerats, och att smittan sedan överförts till människor. En studie som stöder den hypotesen publicerades år 2003 (se National Geographics artikel från samma år).

Det finns även en bra artikel i New York Times om de nya forskningsfynden.

Länkar
Nature News
National Geographic (om SIV hos vilda schimpanser)
artikel i New York Times
artikeln (Science, pren. krävs)
nyhetsrelease från UAB