Lättuttalade namn går hem på börsen

Väljer man ett alltför krångligt namn på sitt företag kan det bli kostsamt. Aktier med lättutalade namn får nämligen ett försprång på börsen, enligt ny psykologiforskning.

När människor försöker förstå komplicerad information fokuserar de oftast på de enklaste delarna. Det innebär att det som är lättast att tänka på får mest uppmärksamhet. Och när nya aktier släpps har investerare inte mycket att gå på, förutom namnet. Således kommer aktier med krångliga namn släpa efter jämfört med mer lättutalade aktier – åtminstone är det förklaringen man får om man frågar psykologerna Adam Alter och Daniel Oppenheimer, vid Princeton University i New Jersey. De lät studenter bedöma hur 60 olika påhittade aktier skulle klara sig, och de aktier som ansågs ha störst chans att gå bra hade också de enklaste namnen (enligt bedömning gjord av andra studenter).

Men fungerar det i verkligheten – personer som verkligen arbetar med att bedöma aktier borde väl inte vara så lätt påverkade? För att ta reda på det studerade Alter och Oppenheimer 89 riktiga aktier som alla handlades på New York-börsen mellan 1990 och 2004. Hur aktierna klarade sig i början visade sig vara starkt kopplat till hur enkla namn de hade, men effekten avtog med tiden och var i princip borta efter 6 månader (när mer information om aktien fanns att tillgå). Och statistisk analys visade att det inte hade något att göra med företagens storlek eller vilken sektor de var verksamma i. En fiktiv $1000-portfölj investerad i de tio mest lättutalade aktierna låg $118 före efter en dag, och $333 före efter ett år, jämfört med en investering i de tio mest svåruttalade aktierna.

För att verkligen driva hem sin ståndpunkt analyserade de också hur aktier klarade sig i förhållande till sin “Stock ticker code” (kort bokstavskod som betecknar aktien i vardagligt bruk, när den handlas). [Enligt Nature News är denna kod alltid tre bokstäver på NY-börsen och företagen bestämmer den inte själva, enligt Wikipedia verkar den vara 1-3 bokstäver och faktiskt vara valbar, eller åtminstone påverkbar – nån som vet hur det ligger till?]. Även där klarar sig enkla, uttalbara koder bättre – en fiktiv $1000-portfölj låg $20 före efter en dag och $85 före efter ett år.

Så att motivera sitt val med “jag gillade namnet” kanske inte är riktigt så dumt som det verkar…

Resultatet av studien kommer publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Länk
Nature News