Världens äldsta odlade gröda: fikon

Världens äldsta odlade gröda är varken vete, ris eller något annat sädesslag, utan fikon. Forskare har hittat spår efter odlade fikon som är ungefär tusen år äldre än de äldsta kända spåren av odlat vete.

De flesta som försökte gissa vad människor först började odla skulle antagligen säga vete, eller kanske korn – dessa sädesslag började man odla för cirka 10500 år sedan i områdena kring det som idag är Syrien och Turkiet (artikel i Science från 31 mars i år). Detta datum har också ansetts vara det tidigaste tillfälle som människan bevisligen odlat en gröda. Men en grupp israeliska forskare har nu hittat rester av fikon av en typ som inte kan föröka sig utan människans hjälp – rester som är cirka 11400 år gamla. Resultatet har publicerats i veckans Science.

Fikonresterna som hittats kommer från partenokarpa fikonträd, det vill säga fikonträd som bildar frukter utan pollinering. Sådana fikonträd får söt och god frukt, men kan bara förökas genom att man tar sticklingar och planterar dem. I fikonets fall är det mycket enkelt – en kvist som sticks ned i marken får rötter och blir en ny fikonplanta. Denna egenskap, tillsammans med ett antal små mutationer som förbättrade fikonets smak, är enligt forskarna antagligen orsaken till att man började odla fikonet så tidigt.

Ironiskt nog fann man fikonresterna för ganska länge sedan, vid arkeologiska utgrävningar av ett hus i nedre Jordandalen ungefär 12 km norr om Jeriko. Under 1970- och 1980-talet fann man sammanlagt 9 torkade fikon och hundratals fikondelar, men dessa glömdes bort, och hamnade inte hos den israeliska forskargruppen förrän långt senare. Först när de så småningom analyserades insåg man att det var den ofruktbara typen av fikon, och att de med hög sannolikhet således var odlade.

Länkar
nyhetsrelease (via Science Daily)
artikeln (Science, pren. krävs)
kommentar i Science