Ute på vift

Jag är just nu på väg till Frankrike för att jobba i ett franskt labb en månad. Jag kommer bo utan internet och har ännu ingen aning om labbets internetanvändningspolicy eller vilka möjligheter det finns att sitta kvar på kvällen vid en dator. Min målsättning är att hålla samma uppdateringsfrekvens som senaste månaden (3-4 poster i veckan) men vi får väl se hur det blir…

UPPDATERAT 12/6: Internetfrågan i labbet är fortfarande oklar (absolut tidigast får jag internet på torsdag), men jag är åtminstone just nu på ett flerdagars möte där det finns trådlöst internet 🙂

Tick, tick, tick … även män kan ha en biologisk klocka

Inte bara kvinnor har en biologisk klocka som tickar. En studie på
100 män i åldrarna 22-80 visar att kvaliteten på mäns spermier verkar
avta med tiden. Resultaten av studien publiceras i veckans

Proceedings of the National Academy of Sciences.

Alla proverna kom från män som arbetade vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien. De äldsta männen visade sig ha fem gånger högre sannolikhet att ha spermier med fragmenterat DNA, jämfört med sina yngre kollegor. Fragmenterat DNA är associerat med infertilitet.

Med åldern ökade också sannolikheten att männens spermier bar på en mutation som orsakar akondroplasi, den vanligaste typen av dvärgväxt. Rutinanalys av spermiekvalitet ger besked om spermiernas antal, rörlighet och form. Standardtesterna ger däremot inga besked om DNA-fragmentering eller akondroplasi-mutation. Därför har tidigare analyser inte visat någon åldersrelaterad försämring av fertilitet för män.

En urolog som Nature News talat med kallar fynden intressanta, men vill vara försiktig med att tolka DNA-fragmentering som en försämring av fertiliteten eftersom det finns motsägande studier på området.

Länk
Nature News