På Mars kan ingen höra dig skrika

Atmosfären på planeten Mars har helt andra akustiska egenskaper än jordens atmosfär, visar ny forskning. Ett ljud som skulle kunna färdas flera kilometer på jorden skulle dö ut efter ett par tiotals meter på Mars.

Man har aldrig lyckats mäta ljud på Mars. Det enda försöket hittills, 1999, stupade på att Mars Polar Lander (som bland annat utrustats med en mikrofon) tappade kontakten med jorden. Resultaten baseras istället på datorsimuleringar av molekyldynamik, utförda av två amerikanska fysikforskare. Deras modell består av en virtuell “låda” med tio miljoner koldioxidmolekyler i, slumpvis utspridda med samma densitet som Mars tunna atmosfär. Vanliga akustiska modeller kan ofta behandla det material som de rör sig i som en kontinuerlig massa – även om det är luft – men eftersom Mars atmosfär är så pass tunn (lufttrycket vid ytnivå är bara 0.7% av lufttrycket på jorden, och ändrar sig dessutom med årstiderna) blir felet i den uppskattningen rätt stort, och det är bättre att modellera enskilda molekyler.

Ljud sprider sig genom rörelser – enkelt sagt genom att en molekyl knuffar på en annan som i sin tur knuffar på en tredje molekyl. I jordens förhållandevis täta atmosfär finns det mycket fler molekyler inom ett område än vad det finns inom ett lika stort område i Mars atmosfär. Mars annorlunda miljö gör också att en större del av ljudet absorberas av molekylerna i luften – absorptionen är ungefär 100 gånger större än på jorden.

Resultaten presenterades vid ett möte för Acoustical Society of America.

Länkar
Science Now
Beskrivning av modelleringen (från ASA-mötet)