Forskning öppnar vägen för artificiell basilikasmak

Forskare har lyckats kartlägga biokemin bakom vissa växters tillverkning av aromämnena eugenol och isoeugenol, som ger smak åt blad annat basilika, klöver och muskotnöt. Upptäckten banar väg för att med genetisk teknik ta fram tåligare växter och att tillverka konstgjorda kryddaromer – eller kanske ta fram kryddväxter med nya aromatiska egenskaper.

Basilika, klöver och muskotnöt har en gemensam nämnare – eugenol och isoeugenol, två nära besläktade ämnen som ger dessa kryddväxter sina aromer. Detta har länge varit känt, men hur växterna går tillväga för att tillverka (iso)eugenol har inte varit fullständigt klarlagt – tills nu. En amerikanske forskargrupp har kartlagt det biokemiska nätverkat bakom växternas aromtillverkning, och dessutom funnit vilka enzymer som har nyckelroller. De utgick från gensekvenserna för basilika (som tillverkar eugenol) och petunia (som tillverkar bland annat isoeugenol) och fann, med hjälp av kunskapen om vilken petuniagen som är viktig för petunians doft, genen för eugenol i basilika.

Sedan fick två grupper av genetiskt modifierade bakterier (med genen för eugenol respektive isoeugenol) verifiera att generna verkligen var inblandade i aromtillverkningen. Resultaten öppnar väg för genetiskt modifierade kryddväxter och för konstgjord tillverkning av aromämnen som luktar bland annat basilika och muskot, vilket lär göra matindustrin lycklig.

Länk
Science Now