Vilka vetenskapsnyheter är mest intressanta?

Amerikanska Pew Internet & American Life Project har släppt en rapport om internet och vetenskapsnyheter. En växande skara amerikaner söker sig till internet för information om vetenskap, enligt rapporten – 40 miljoner har nätet som främsta källa till vetenskapsnyheter. Och klimatet står etta på listan över vad som är intressant.

Rapporten baseras på telefonintervjuer utförda i januari och februari i år med 2000 vuxna amerikaner (18 år och uppåt), varav 1447 var internetanvändare. Vissa siffor verkar också komma från tidigare rapporter som Pew (en tankesmedja eller “think tank” med fokus på hur internet påverkar samhället) gett ut.

Till att börja med, lite kritik. Det irriterar mig att de definierar “internet” som en enda källa – här ryms allt från chatt och bloggar till digitala varianter av tidskrifter. Jag hade gärna sett en uppdelning där till exempel tidningars nätupplagor var en egen kategori. Dessutom verkar det som om många frågor formulerats efter teorin att internet självklart är bra för folks vetenskapliga medvetenhet. Intrycket förstärks av att framställningen i sammanfattningen vinklar tolkningen ytterligare en bit åt “pro-internet”-hållet; ett exempel är påpekandet att folk som använder internet för att leta vetenskaplig information också använder andra internetkällor för att kontrollera det de hittar. Att de i lika stor utsträckning använder vanliga uppslagsverk och liknande “offline”-källor för att verifiera information de hittat på internet – den informationen hittar man inte förrän långt in i rapporten.

Med det sagt finns det ändå en hel del intressanta saker att plocka ut ur rapporten.

*Information om klimatförändringar är den mest intressanta kategorin av vetenskapsnyheter
Av sex möjliga kategorier av vetenskapsnyheter är klimatförändringar den kategori som flest (42%) anser vara mycket intressant och få (18%) anser vara ointressant. Universums uppkomst anses mest ointressant – däremot är rymden och utforskningen av den något som rätt många (41%) tycker är ganska intressant. Människans gener och DNA är näst mest intressant; 36% är mycket intresserade, 41% är ganska intresserade och 22% är ointresserade (säkert delvis på ideologiska grunder; 11% anger Bibeln och kyrkans som sin främsta källa till information om livets uppkomst).

*TV och internet är ungefär lika stora källor till vetenskapsinformation, men internet dominerar bland de yngre
Här skulle det vara intressant att ha svenska siffror att jämföra med, eftersom vi dels har färre TV-kanaler jämfört med USA (åtminstone färre TV-kanaler på modersmålet) och få men förhållandevis starka tidningar. Gissningsvis dominerar nog internet bland de yngre här också – de tenderar väl att i lägre utsträckning vilja betala för morgontidning och TV-licens…

*Främsta orsaken att använda internet som primär källa är att det är smidigt.

Exakt vad som ingår i “smidigt” är däremot inte specificerat i frågan. Internet verkar också vara främst de unga och välutbildades nyhetskälla. Men oberoende av inkomst och utbildning är de som använder internet som källa till vetenskaplig information mer positiva till vetenskap.

*De som följer ett (vetenskapligt) ämne noga tenderar i större utsträckning använda internet som primär informationskälla.

Inte så konstigt – att följa ett ämne noga innebär ofta att man har en stor informationsmängd att ta sig igenom. Möjligheten till nyckelordssökning, automatisk bevakning av ämnen, RSS-aggregering med mera ger internet ett stort försprång gentemot traditionella media i sådana situationer. Speciellt borde det gälla media som TV och radio där det är svårare att skumma informationen.

Länkar
Pew Internet (om rapporten)
nyhetsrelease

Andra bloggar om: , , , ,

Pingat till intressant.se