Depression lägger locket på smaken

Signalsubstanserna serotonin och noradrenalin har en central roll i depression; för lite av den ena eller andra substansen kan göra en person deprimerad. Och inte nog med det, enligt nya forskningsresultat: brist på signalsubstanser trubbar även av smaksinnet.

En grupp forskare från University of Bristol gav friska försökspersoner medicin som normalt används mot depression. Den ena gruppen av försökspersoner fick på så vis högre halter av serotonin, och den andra fick högre halter av noradrenalin. De personer som fått mer serotonin blev känsligare för sött och beskt, och de som fått högre nivå av noradrenalin blev mer känsliga för surt och beskt.

Forskarna tolkar resultatet som att brist på signalsubstanser – den omvända situationen – borde göra deprimerade mindre känsliga dels för beskt, dels för sött eller surt beroende på vilken signalsubstans som saknas. Håller likheten även åt det andra hållet – så att deprimerade blir mindre känsliga – skulle det kunna vara möjligt att konstruera ett smaktest för deprimerade, som skulle kunna ge ledtrådar om vilken medicin som är lämplig. Åtminstone enligt forskarna; det finns flera faktorer, bland annat genetiska, som spelar in och ger individer olika känslighet för olika smaker, så jag vet inte hur de hade tänkt lösa det praktiskt.

Resultaten rapporterades den 6:e december i Journal of Neuroscience.

Det här är baserat på texten i (och researchen inför) ett kort inlägg som jag skrev för Science under min praktik där – det finns under rubriken “Random Samples” i det nummer som trycktes i fredags (den 15:e december). Tyvärr inte med namn under…

Länk
Science Random Samples

Andra bloggar om: , , ,