Alla lutar vi åt vänster på skalan

När folk blir ombedda att dela en horisontell linje på mitten, kommer de allra flesta att dela den för långt till vänster. Undersökningar som använder en horisontell skala för att ordna in svarsalternativ kan därför ge snedvridna svar, rapporterar en australiensk forskargrupp i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

Det finns flera förslag på förklaringar till det här fenomenet. En att hjärnans dominerande högra hemisfär (som behandlar intryck från vänster synfält) undertrycker intryck från höger. En annan förklaring är att förkärleken för vänstersidan är inlärd med vårt sätt att läsa – från vänster till höger. Ingen av förklaringarna verkar ha blivit helt bevisad.

Forskarna analyserade en enkät som samtliga studenter i en grundläggande kurs i psykologi fick svara på. Enkätens svarsalternativ (“håller definitivt med” – “håller definitivt inte med”) placerades ut på en horisontell skala, antingen i sjunkande eller stigande ordning. De som fick sina alternativ i sjunkande ordning (med de mest positiva svaren längst till vänster) höll med i betydligt större grad.

Lyckligtvis är det lätt att åtgärda problemet, om man känner till det – det är bara att  ge hälften av de svarande en enkät med spegelvända skalor. Då bör eventuella skillnader jämnas ut. (Alternativt kan man naturligtvis använda sig av det här fenomenet för att på ett väldigt smygigt sätt få ett bättre totalresultat från sin enkät eller undersökning). Gör man bara jämförelser inom grupper är fenomenet inte heller något problem, eftersom alla svar blir lika snedvridna. Men för absoluta svar – då blir det skillnad.

(tips via BPS Research Digest)

Länk
artikeln (Psychological Science, pren. krävs)

Andra bloggar om: vetenskap, forskning, psykologi