Det spökar i medicinstatistiken

Det förekommer skrämmande ofta att anställda på läkemedelsföretag “spökskriver” medicinska forskningsartiklar, rapporterar forskare i senaste numret av PLoS Medicine.
 
Forskarna studerade samtliga vetenskapliga studier som sponsrats av läkemedelsindustrin och godkänts av de etiska kommittéerna i Köpenhamn och Frederiksberg under 1994-1995.  Av de 44 studierna som hade genomförts och publicerat resultat hade tre fjärdedelar en dold medverkan av anställda från läkemedelsföretag. I nästan alla fall bestod den dolda medverkan av statistiker som analyserat data, men inte stod som medförfattare till de vetenskapliga artiklar som producerades. Siffror för dold medverkan fick forskarna fram genom att jämföra namnen i det underlag som kommitteerna fick in med namnen i den slutliga författarlistan på den vetenskapliga artikel som publicerades. 
 
Att ha läkemedelsbolagsanställda som medförfattare kan naturligtvis dra ner trovärdigheten för en artikel, och det är inte svårt att förstå att läkemedelsbolagen kan tjäna på att mörka sin närvaro så långt som möjligt. Därför är det här ganska skrämmande siffror – framför allt eftersom det gäller statistik. Val av statistiska metoder och analyssätt är en stor del av grunden för medicinska forskningsstudier, och ställningstaganden här kan ändra utkomsten/intrycket av en studie rejält – det finns ofta gott om utrymme för subjektivitet. Det ser således rätt annorlunda ut, förtroendemässigt, om valen görs av oberoende forskare eller om de görs av anställda på läkemedelsbolag.
 
Det finns flera omgångar riktlinjer mot den här typen av beteende. Praxis hos de etablerade tidskrifter verkar gå mot att allas respektive bidrag till publikationen listas; vem som gjorde experimenten, analyserade data, skrev artikeln etc. Den framstående medicintidskriften JAMA har också beslutat att studier vars data har analyserats av enbart bolagsanställda statistiker måste analyseras om av en oberoende statistiker. Annars godtas de inte för publicering. Låt oss hoppas att fler vetenskapliga tidskrifter framöver kollar lite extra på vem som utfört analysen.
 
En annan intressant detalj, som inte finns i forskningsartikeln men som Nature News tar upp: artikelförfattarna hade från början velat studera situationen i Storbritannien, men stoppades av advokater från att begära ut detaljer om studierna…
 
Länkar
artikeln i PLoS Medicine (open access, dvs fritt tillgänglig)
kommentar i PLoS Medicine (open access, dvs fritt tillgänglig)
 
Andra bloggar om: vetenskap, forskning, medicin