Varför ett nytt språk slår ut ett gammalt

Att åka utomlands – och tala ett annat språk än sitt vanliga en längre tid – brukar medföra att man glömmer en mängd ord i stt förstaspråk. Ofta är det vanliga ord som man brukat använda varje dag. Men glömskan beror inte på dåligt minne, säger forskare från University of Oregon, tvärtom: Det kan vara en strategi som låter hjärnan lära sig det nya språket fortare.
 
Försökspersonerna var studenter som hade engelska som modersmål, och som hade studerat minst ett år spanska. Studenterna fick upprepade gånger namnge föremål på spanska, och sedan studerade forskarna hur studenterna lyckades med att namnge samma föremål på engelska. Ju längre studenterna hade repeterat de spanska orden, desto svårare var det för dem att få fram de motsvarande engelska orden. Speciellt gällde det vanliga, ofta använda ord. Effekten var också störst för dem som hade studerat spanska kortast tid, och minst för de som studerat längst tid.
 
Forskarna tolkar resultatet som att “glömskan” beror på att hjärnan aktivt undertrycker det språk studenterna redan kan, så att det blir lättare att koppla ihop begrepp med nya ord. När studenterna redan kan bitar av det nya språket är det logiskt att det behövs mindre undertryckande, resonerar de, och för genuint tvåspråkiga personer blir det helt onödigt.  Resultaten kommer publiceras i januarinumret av den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.
 
Jag undrar om samma mekanism gäller för det tredje språket man lär sig, och det fjärde? Trycks bara modersmålet ner, eller gäller det alla andra språk? I så fall borde vara bättre att lära sig få språk, men ordentligt. Annars slåss de bara om hjärnutrymmet…
 
Och vad händer om vissa begrepp bara finns på det ena språket – ingenting?
 
Länkar
nyhetsrelease (via Eurekalert)
artikeln (ej i tryck ännu, preprintversion från forskarnas hemsida – dvs fritt tillgänglig)