Tvåkroppsproblemet

Nature News har en intressant artikel om “tvåkroppsproblemet” – den komplicerade situation som kan uppstå när man är två forskare i samma familj. Eller för den delen två karriärister i allmänhet.

Speciellt i mansdominerade forskningsfält tenderar en stor del av de kvinnliga forskarna att vara gifta (eller sambo, eller särbo) med en annan forskare. Ibland till och med inom samma fält, eller samma specialområde inom fältet. Problemet? Forskningsjobb är extrema nischjobb, vilket innebär att det kanske finns ett jobb per stad – eller land – som passar ens kompetens. Att hitta två jobb inom ett rimligt avstånd från varandra är ofta en omöjlighet. Situationen blir inte mycket lättare för ett forskarpar som sysslar med varsin sak; att hitta områden i världen där två olika fälts nischer överlappar är inte heller enkelt. (Och sedan ska båda lyckas få jobben ifråga, någorlunda samtidigt)

Det är en komplicerad situation, som inte blir lättare av forskningens långa och ofta oregelbundna arbetsdagar. Men inte ovanlig:

“According to several surveys of European scientists at least half of all scientists questioned have partners who are also working in science […] The problem is most acute in the natural sciences”

Länk
Nature News

Andra bloggar om: , , ,