Osjä lviska gener? Studie sä ger att adoptivfö rä ldrar investerar mer i sina barn, inte mindre

Adoptivföräldrar investerar mer tid och ekonomiska resurser i sina barn, jämfört med biologiska föräldrar. Det visar en nationell amerikansk studie som involverar cirka 13000 hushåll. Resultaten publiceras i American Sociological Review.

“Traditionell visdom” såväl som evolutionsbaserade resonemang säger att barn mår bäst med sina biologiska föräldrar. Ofta finns i sådana resonemang en implicit åsikt: det beror på att biologiska föräldrar är mer motiverade och/eller bättre utrustade att ta väl hand om sina barn. Men det synsättet får mothugg av studien.

Studien definierar föräldrainvesteringar som de ekonomiska, kulturella, sociala och interaktionsbaserade resurser föräldrar förser sina barn med. Många vetenskapliga studier, påpekar forskarna i sin artikel, fokuserar på tillkortakommanden hos alternativa familjeformer. Det är en norm som också känns igen i den amerikanska samhällskulturen; bland annat utesluter US Census Bureau uttalat adpotivfamiljer från definitionen av “traditionell kärnfamilj”.

Resurserna som forskarna räknar är: antal barnböcker, tillgång till dator och om barnet går i privatskola eller ej (ekonomiska resurser); högläsning/historieberättande, läs- och räkneträning, spel, lekar, pyssel, sport och fritidsaktiviteter (kulturella resurser); läxhjälp, samtal och gemensamma måltider (interaktionsbaserade resurser) samt socialt kapital mätt i kontakter med andra barns föräldrar, barnens skola och religiösa organisationer. Barnen som studerar går i första klass – det är enligt forskarna en ålder som brukar anses som extra viktig.

Adoptivföräldrar finner forskarna, är i allmänhet äldre, mer välutbildade och mer välsituerade än andra föräldrar. Det står för en stor del av den ökade föräldrainvesteringen – men inte för allt. Jämfört mellan olika familjetyper är adoptivföräldrar mest lika biologiska föräldrar i typer och mängd av föräldrainvesteringar. Skillnaden mellan dessa familjetyper är liten, men till adoptivföräldrarnas fördel.

Tydligen har en stor del av den tidigare forskningen på “alternativa familjeformer” utförts på hushåll med (minst) en styvförälder. Forskarna påpekar en intressant sak: förutsättningen för att en styvfamilj ska formas är att (minst) ett äktenskap/förhållande spricker. Det bör således vara svårt att studera hur närvaron av en “genetiskt främmande” förälder påverkar en familj utan att effekter från skilsmässan/separationen kontaminerar ens resultat. På så vis är det inte helt rättframt att dra slutsatser om biologiska kontra orelaterade föräldrars lämplighet från sådan forskning.
 
Länkar
nyhetsrelease (Science Daily)
nyhetsrelease från American Sociological Review
studien (American Sociological Review, verkar vara fritt tillgänglig)
 
 
 
 

Händer i helgen 2: Öppet hus på Albanova

På söndag kl 11-17 är det öppet hus på Albanova, som huserar forskare från både Stockholms Universitet och KTH. Det finns ett digert program som bland annat innehåller fysikshow, föredrag och guidade visningar. Man kan också träffa Albanovas forskare som kommer stå och presentera sina forskningsprojekt i en affischutställning i huvudbyggnaden.

Jag kommer vara där kl 11-13, iförd min snyggaste t-shirt med skelett på och beväpnad med en färgglad och pedagogisk liten plansch som förklarar vad jag gör. Kom och ställ frågor!

Länk
Albanova Öppet hus

Andra bloggar om: , , ,

Händer i helgen 1: Nils Uddenberg på Akademibokhandeln

På lördag kl 13 kan man se och höra Nils Uddenberg på Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan 28. Han är där för att presentera Linnéårets officiella jubileumsbok System och Passion.

Nils Uddenberg är läkare, docent i psykiatri och författare. Han fick professors namn av regeringen år 2000. Han har fått flera priser: bland annat Augustpriset 2003 för sitt tvåbandsverk “Ideer om livet” och Natur och Kulturs kulturpris 2004. Föreningen Vetenskap och Folkbildning utsåg honom till Årets Folkbildare år 2005.

Länkar
Akademibokhandelns författarträffar
SvD om Uddenberg och “System och passion”

Andra bloggar om: , ,