Matematiker kartlägger Lie-gruppen E8

En grupp amerikanska och europeiska matematiker har kartlagt Lie-gruppen E8, en av de mest komplicerade strukturer som någonsin studerats. Projektet krävde en superdator, en hel del trixig programmering och 18 personers samarbete under 4 år.
 
Projektet jämförs med HUGO (Human Genome Project), både i storlek och betydelse. “Svaret”, resultatet av beräkningarna, är 60 Gb stort – det är all information om E8 och dess representationer. I vår tid av ständigt ökande datorresurser kanske det inte låter så mycket, men om alla data skrevs ut på papper med liten text skulle de täcka en yta större än Manhattan (tänk er att göra det för hand).
 
Jag vet i princip inte ett skvatt om Lie-algebra och Lie-grupper – mer än att de beskriver symmetrier och tenderar att dyka upp inom flera olika matematik- och beräkningsrelaterade vetenskapsgrenar – men jag tyckte det här var intressant ändå. Det finns få stora matematiska samarbetsprojekt, och det är intressant att läsa om hur andra forskningsprojekt går till rent generellt (speciellt de som involverar stora beräkningar).
 
Nyhetsreleasen är väldigt informativ och begriplig, och det finns en underbart torrt humoristisk redogörelse för hur forskarna slet med att försöka översätta beräkningarna till datorkod som skulle få plats i en superdator, göra rätt och dessutom gå att köra på rimlig tid (kräver kanske lite datalogikunskaper för att vara intressant).
 
Projektet är en del av ett större projekt, Atlas of Lie Groups and Representations, vars mål är att beskriva alla unitära representationer av Lie-grupper. Det har sedan tidigt 1900-tal varit en av matematikens största olösta gåtor.
 
Länk
Nyhetsrelease/infosida från AIM (American Institute of Mathematics)