Väl granskat 1 & 2

Harald Cederlund på bloggen “Skor längtar ut” gör en god forskargärning och granskar dels CRII-GENs rapport om den genmodifierade majsen MON863, dels EFSAs bedömning om bisphenol-A.

Harald studerar båda artiklarna om MON 863 plus Monsantos fulla datamaterial (1140 sidor), och konstaterar: “Det finns ingen anledning att oroa sig för hälsoeffekterna av att äta GMO-majset MON 863”.
Han har fler kloka kommentarer, läs här. Ja, posten är från 16/3 – jag måste ha missat den tidigare.

Sedan gräver han i bakgrunden till EFSAs beslut om att ändra gränsvärdet för bisphenol-A, ett ämne som är cancerogent och hormonstörande. Och konstaterar: “Storyn innehåller i princip samma ingredienser som i sagan om det genmodifierade majset häromveckan – tvetydiga råttstudier (100-tals av dem), starka ekonomiska intressen, EFSA, och Greenpeace i polemik med industrin. Jag bedömer att sista ordet inte är sagt ännu i frågan om BPA.”. Läs här.

Väl granskat, Harald!

Andra bloggar om: , , ,