Amfiteaterns säten filtrerar bort oväsen

Amfiteatern i Epidaurus är berömd för sin storslagna akustik. En skådespelare som står på scenen hörs bra ända bort till de bakre bänkraderna – 60 meter bort. Hemligheten ligger i sätenas form, enligt forskare från Georgia Institute of Technology i Atlanta.

I en kommande artikel i Journal of the Acoustical Society of America, som Nature News tagit del av, beskriver forskarna Nico Declercq och Cindy Dekeyser att det är amfiteaterns säten som ger den goda akustiken. Beräkningar visar att trappstegsformen hos sätena är perfekt avpassad för att fungera som ett filter, som tystar ner lågfrekvent bakgrundsljud. Samtidigt för sätena vidare de ljusare högfrekventa ljuden – det vill säga skådespelarnas röster.

När sätena är fulla med folk fungerar inte filtreringen på samma sätt. Men exakt hur ljudet påverkades då amfiteatern var fullsatt går inte att räkna ut, säger forskarna – människokroppen är för komplicerad.

Länkar
Nature News
Nico Declercqs webbsida

Andra bloggar om: , , , ,

Guldspaden för reportage om forskningens villkor

SR-reportern Anna Jaktén har, som jag hoppades, fått Föreningen Grävande Journalisters Guldspade för sitt radioreportage “Beställningsjobb och köpt tystnad” om de ekonomiska villkoren för dagens forskare.

Juryns motivering: “…för att genom ett idogt och systematiskt arbete ha påvisat viktiga systemfel och osunda beroendeförhållanden inom det svenska forskarsamhället”

Reportaget byggde på enkätsvar från 2000 av Sveriges 4000 professorer. Det sändes i maj år 2006 och finns i textform här.

Andra bloggar om: , ,