Halvidentiska tvillingar upptäckta

Forskare har hittat en tredje typ av tvillingpar; ett par “halvidentiska” tvillingar – ett par som kommer från varsin spermie men från samma ägg.

Den ena tvillingen är en pojke, men den andra är äkta hermafrodit (dvs, har både äggledare och testiklar). Det fick forskarna att undersöka tvillignarnas gener. Testerna visade att båda tvillingarna har såväl “manliga” som “kvinnliga” celler – det vill säga, vissa av deras celler har en X- och en Y-kromosom, och andra celler har två X-kromosomer.

Sådana tvillingar är sannolikt extremt ovanliga, eftersom det krävs två separata händelser: att ett ägg som befruktats av två spermier trots det utvecklas till ett livsdugligt embryo, och att ägget delar sig så att det ger upphov till tvillingar. Enligt “klassisk” biologilära kan ett ägg som befruktats av två spermier inte bli ett embryo över huvud taget, men att det ändå skulle kunna hända har föreslagits tidigare – och nu vet vi att det stämmer.

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Human Genetics.

Länkar
Nature News
artikeln (Human Genetics, pren. krävs)

Andra bloggar om: , , ,