Känslighet för surt är ärftligt

Det finns ett starkt genetiskt inslag i vår smakkänslighet för surt, visar en ny studie utförd på enäggs- och tvåäggstvillingar. Studien är publicerad på den vetenskapliga tidskriften Chemical Senses hemsida.

Studien utfördes på 109 tvillingpar (74 enäggstvillingpar och 35 tvåäggstvillingpar) som rekryterades vid en årlig tvillingfestival i Twinsburg, USA. Alla paren hade vuxit upp tillsammans, det vill säga delat en stor del av sin miljöpåverkan. Den undersökta syran var citronsyra.

Statistisk analys av smakresultaten från tvillingtestet visade att upp till hälften av variationen i smakkänsligheten för surt var genetiskt betingad. Det är en stor andel, för smak är ett sinne som påverkas av många olika faktorer. Analysen byggde på det faktum att enäggstvillingar är nästan genetiskt identiska medan tvåäggstvillingar i genomsnitt har hälften av sina gener gemensamt.

För att sätta det i perspektiv: forskarna säger att det är en ungefär lika stor variation som den mer kända skillnaden i känslighet för beskt.

Däremot vet de ännu inte vilken eller vilka smakreceptorer som ligger bakom känsligheten, så det går till exempel inte att jämföra olika genvarianter så som det går att göra för beskt. Kunskapen att det finns en genetisk komponent gör det däremot lättare att fortsätta leta efter receptorn eller receptorerna för sur smak.

Länkar
nyhetsrelease
artikeln (Chemical Senses, prenumeration krävs)

Andra bloggar om: , , ,

One thought on “Känslighet för surt är ärftligt

  1. Helt rätt, det är kanske det man lider av om man blir helt beroende av bloggande, nämligen blogopati. Ja, ord är kul, och hoppas vi nu slipper Katarina och Joanna för lång tid framöver. 😉

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s