Plus/minus en halv centimeter

Längd är hårt styrt; upp till 90% av variationen i längd mellan personer tros bero på att de har olika gener. Men vilka gener det gäller är i stort sett okänt. Den första verifierade längdgenen står bara för variationer på en knapp centimeter, rapporterar forskare i Nature Genetics.

Längd är en bra egenskap att undersöka rent experimentellt, eftersom den är såpass väldefinierad (bara det att alla är överens om hur man mäter, så att man inte hittar forskningspapper där någon till exempel mätt från fingerspets till fingerspets, borde underlätta det hela rejält). Att det finns en så stark koppling till generna gör att det i teorin borde vara lätt att hitta “längdgener” – det är bara att samla ihop och testa tillräckligt många människor och se vilka gener de har gemensamt.

Problemet är att de många generna var och en verkar ge så pass liten skillnad att den är svår att hitta. Fram tills nyligen fanns det därför inga verifierade längdbestämmande gener alls. Nu har forskare hittat en gen, HMGA2, som står för variationer på någon centimeter mellan en person som har två kopior av den “långa” varianten och en person som har två kopior av den “korta”. Ökningen i längd är ca 4 millimeter per kopia av den “långa” varianten av genen.

Skillnaden mellan de olika varianterna av HGMA2 ligger i ett enda baspar* (en så kallad single nucleotide polymorphism eller SNP, på svenska ibland kallad “snipp”). Bland europeer är den långa varianten rätt vanlig; ungefär 25% bär på den. I sökandet efter längdgener undersöktes 5000 personer, och uppföljande studier på totalt 29000 personer visade att kopplingen mellan HGMA2 och längd stämde.

Om alla gener som är inblandade i längd rör sig på den här storleksskalan, då lär vi få vänta ett bra tag innan vi känner till allihop…

Länkar
nyhetsrelease
Nature News
artikeln (Nature Genetics, pren. krävs)

Andra bloggar om: , , ,

*Enligt Nature News; uppgiften finns inte i nyhetsreleasen eller artikelns abstract.