Brandsäkra ditt hus och rädda en skog

Brandsäkring av hus gör dubbel nytta; det minskar brandrisken både för själva huset och för omkringliggande skog. Det hävdar forskare som studerat potentiella brandrisker i USA, där hus på gränsen mellan stad och land utgör en tredjedel av all bebyggelse.

Sommaren är brandsäsong på många ställen i världen, och stora ekonomiska värden går upp i rök varje år. I USA spenderas rejäla mängder pengar på att försöka göra skogar mindre brandvänliga, till exempel genom att tunna ut dem och rensa bort brännbart material på marken. Men missar man att göra motsvarande åtgärder i bostadsområden nära skogarna kan rensandet vara lönlöst, enligt forskningsresultaten som publicerats i veckans nummer av Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskarna har använt en enkel model för brandspridning ihop med data angående bebyggelse och vegetation. Risken för brand påverkas starkt av hur tätt hus ligger och hur brandfarliga husen är, konstaterar de. Många områden i studien verkar ligga strax under en skarp gräns för brandfara, där små ändringar i flammabilitet kan ha kraftig inverkan på hur stor en brand blir.

Hus innehåller oftast betydligt mer brännbart material per yta än vad en skog gör, så det get större effekt att rikta in sig på hus än på den omkringliggande naturen. Brandsäkra ditt hus, och se till att även grannarna gör det, är således rekommendationen – speciellt i områden med högre brandrisk.

Som vaccinering, fast mot stora bränder. Rätt poänglöst om inte de flesta gör det.

Länkar
nyhetsrelease #1
nyhetsrelease #2
artikeln i PNAS (fritt tillgänglig)

Andra bloggar om: , , , ,