Uppdateringen som kom bort

Nature orsakade en viss debatt om kvinnors plats i vetenskapen när de i mitten av augusti meddelade att de skulle lägga till ett “[sic]” efter “scientific men” i sin ursprungliga målbeskrivning från 1869 – för att indikera att det minsann även finns vetenskapliga kvinnor.

Ändringen meddelades i ledaren till numret ifråga, och ledde till en hel del debatt (bland annat på ScienceBlogs). Vad de flesta, inklusive jag, missat var att Natures nuvarande målbeskrivning faktiskt ändrats flera år tidigare, och nu omnämner “scientists” istället – något som även påpekas i dagens nummer i svaret på en insändare.

Problemet? Den målbeskrivning som trycks i Nature varje* vecka, väl synligt på första sidan, är den från 1869. Den uppdaterade lydelsen får man leta rätt på själv på internet.

Jag skulle tro att det är rätt få som läser målbeskrivningen på nätet under länken “About the journal”, jämfört med hur många som ser målbeskrivningen tryckt på första sidan i papperstidningen. Det känns en smula verkningslöst att ändra målbeskrivningen om man sedan skyltar med den gamla iallafall…

Så jag håller fast vid vad jag tidigare sa: Att lägga till ett “det är inte vårt fel!” efter en formulering som folk retar sig på är inte riktigt ett smidigt sätt att gjuta olja på vågorna. Att dessutom vecka efter vecka trycka en formulering som folk retar sig på, istället för den nu gällande målbeskrivningen, är inte heller särskilt smart. Det kan lätt tolkas som att traditionen är viktigare än de nutida forskare som den utesluter.

Tack till Lars A för tipset.

Länk
Insändare och svar i Nature (kräver antagligen prenumeration)

Andra bloggar om: , ,

*baserat på de 10 pappersnummer jag kunde hitta på kontoret