Inte vad du äter, utan vad du inte äter?

En diet rik på bladgrönsaker – bland annat sallad, spenat och selleri – kan skydda mot hjärtinfarktsskador. Det rapporterar forskare från Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University. Resultaten går hand i hand med ny svensk forskning som säger att fett i maten inte är farligt – snarare är det bristen på grönsaker som är problemet.

Nyckeln till den skyddande effekten är nitrit, säger forskarna. Ämnet lagras i hjärtmuskeln, och vid en plötslig syrebrist omvandlas det till salpetersyra som hjälper till att hålla skadorna nere.

Tidigare var det inte känt om nitrit i dieten verkligen innebar en ökad skyddseffekt. Forskarna har därför gett en grupp möss nitrit i sitt dricksvatten i en vecka, och sedan studerat hur väl deras hjärtan återhämtar sig efter en halvtimmes syrebrist. Det visade sig att mössen som fått nitrit klarade sig mycket bättre än en kontrollgrupp möss som inte fått något tillskott av nitrit – i genomsnitt fick de nästan 50% mindre skador.

Nitrithalten i blodet kan också ökas genom intag av nitrat från behandlat kött som korv, skinka och bacon. Det är dock mindre effektivt; bara en tiondel av nitratet omvandlas till nitrit. Ävne nitrat gav en liten skyddseffekt, i ett liknande test på möss som utfördes i samma studie.

Ironiskt nog är nitrat och nitrit rätt utskällda; de misstänks kunna ombildas till nitrosaminer som anses vara cancerframkallande. I hur stor utrsträckning det sker, och hur farligt det är verkar dock inte vara riktigt klarlagt (se Livsmedelsverket här).

Rapporten om grönskaernas skyddande effekt mot hjärtinfarktsrelaterade skador går hand i hand med resultaten från en svensk studie som Vetenskapsradion rapporterade om igår: en studie på 30000 Malmöbor som indikerar att det inte är fettet i maten som ger hjärt-problem, utan bristen på det som fettätarna samtidigt inte äter: grönsaker och frukt.

Gamla studier som visar en koppling mellan hjärtsjukdomar och fettintag har missat att ta med grönsaksbristen i beräkningen, enligt läkaren Margrét Leósdóttir som arbetat med Malmöstudien.

Det är alltid risken med korrelationer; att det kan ligga ett annat samband i botten som man inte ser. Är man övertygad om att fett är farligt för hjärtat, och man får resultat som visar att de som äter mycket fett får fler hjärtsjukdomar… är det lätt att missa att det de hjärtsjuka inte äter är ett större problem. (Speciellt som den samlade vetenskapliga kunskapen om antioxidanter och andra viktiga mikronäringsämnen i frukt och grönt först tagit fart på senare år.)

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Den förstnämnda studien ska enligt nyhetsreleasen ha publicerats i PNAS igår, men där finns den inte (ytterligare ett fall av PNAS alltför vanliga datumförvirring). Jag lägger hit en länk när jag hittar den!
Nu finns länken nedanför. Tack till Erika, som hittade den.

Länkar

nyhetsrelease (om nitrit)
artikeln (PNAS, kräver pren)