Ändra ett foto, ändra historien?

Manipulerade foton påverkar hur personer minns en historisk händelse, hävdar psykologiforskare i senaste numret av Applied Cognitive Psychology.

Forskarna lät en grupp på 187 personer – så gott som uteslutande studenter, vilket är vanligt i psykologiska forskningsstudier av den här typen – titta på manipulerade eller omanipulerade bilder från två historiska händelser*; Himmelska Fridens Torg 1989 och Rom-protesterna mot Irakkriget 2003. Därefter fick de svara på frågor om händelserna.

Den manipulerade bilden från Himmelska Fridens torg visade stora folkmassor som åskådare/medprotesterare till den berömda händelsen där en ensam student stod framför inrullande stridsvagnar (originalbilden saknade folkmassor). Den manipulerade bilden från Rom-protesterna fick adderade kravallpoliser och en hotfull maskerad demonstrant, för att ge ett mer våldsamt intryck av vad som i själva verket var en fredlig protest.

De som sett de manipulerade bilderna tyckte sig också i betydligt större utsträckning minnas den version av händelserna som bilderna antydde; stora åskådar/protestmassor vid Himmelska Fridens Torg, och våldsamheter vid Rom-protesterna. Resultaten replikerades sedan i en grupp med hundratalet medelålders till äldre personer, med samma foton och frågor.

Det finns således en extra orsak att vara på sin vakt mot fingerade foton i media, hävdar forskarna – de kan ändra vårt sätt att minnas historien. Nu är detta lite av en logisk kullerbytta; de flesta upplever trots allt världshistorien genom medierna, så om manipulerade foton finns i mediernas nyhetsrapportering blir de del av minnena från början, inte en del av någon omformulering efteråt (vilket rimligtvis borde göra dem än mer effektiva). Men som indikator på att historieförfalskning kan fungera är resultatet ganska skrämmande. Minnet är inte omutligt, och om vi intalar oss att vi inte går att påverka gör vi oss onödigt sårbara.

Länkar
nyhetsrelease
artikeln (Applied Cognitive Psychology, pren krävs)

Andra bloggar om: , , , , , ,

*Åtminstone i mina ögon ser bilderna dessutom tydligt fejkade ut, och de är gjorda av icke-proffs med gammal utrustning (billigt fotoediteringsprogram från 2001). Moderna fejk är antagligen betydligt svårare att urskilja, och därför rimligen mer effektiva. (Se nyhetsreleasen för den ena bilden, den från Beijing)

4 thoughts on “Ändra ett foto, ändra historien?

 1. Återigen en psykologisk studie som bara får mig att tänka: Jaha, vem förväntade sig annorlunda resultat? Det här är ett vanligt, välkänt och välstuderat problem inom vittnespsykologin. Minnet är lättpåverkat och pseudominnen lätta att skapa.

  Like

 2. Fast det här är ju inte ett pseudominne (dvs ett skapat minne av något som inte hänt): det är snarare en manipulering av ett existerande verkligt minne. Om du frågar de flesta personer om de skulle påverkas av ett förfalskat foto från ett tillfälle de känner till sedan tidigare, misstänker jag att de skulle tycka \”nej, självklart inte – jag var ju där/vet ju hur det var\”. (Och ett foto är en ganska svag påverkan, jämfört med t ex en hel serie foton med tillhörande ljud/text, eller personlig interaktion). Sedan finns det åtminstone i mina ögon ett starkare bevisvärde i en vetenskaplig studie än i motsvarande \”allmäna kunskap\”. Även det alla \”vet\” bör testas vetenskapligt, gärna på flera olika sätt och nivåer.(Men ge mig gärna ett par referenser till vittnespsykologistudierna du nämner – det kunde vara intressant att läsa!)

  Like

 3. Jag tycker inte jag ska behöva försvara en sådan välkänd psykologisk sanning som att det mänskliga minnet är opålitligt och lättpåverkat, även om jag uttrycker mig drygt 😉 Men följ länken http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_important_publications_in_psychology#On_the_Witness_Stand och surfa sedan vidare.Jag menar annars att det mänskliga minnet är så lättpåverkat att det till och med har relativt lätt att skapa sig pseudominnen.

  Like

 4. Du är helt välkommen att vara dryg, så länge du är det med referenser 😉 Om inte annat ökar det läsvärdet på tråden för övriga, mindre belästa personer.Ser åtminstone i den här sidvyn ut som om blogger klipper av wikipedialänken du la in, så jag kopierar in den igen här. Oväntat hjälpsamt feature i kommentarsmodereringen att länken gick obruten igenom där…Jag menar annars att det mänskliga minnet är så lättpåverkat att det till och med har relativt lätt att skapa sig pseudominnen.Jupp, jag är helt med dig där. Jag tror dock att det är viktigt att vara väldigt tydlig med skillnaden (pseudo vs verklig); myten om det mänskliga minnets omutbarhet lever faktiskt kvar i bedrövande stor utsträckning – speciellt när folk ska bedöma sin egen påverkbarhet.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s