Varsågod och skölj – med vinrester?

Resterna som blir kvar efter vintillverkning skulle kunna användas för att bekämpa plack och hål i tänderna, föreslår forskare.

Skal- och kärnrester som blir över efter vintillverkning innehåller stora mängder polyfenoler – antioxidanter – av vissa specifika sorter. Dessa ämnen har visat sig störa munbakterien Streptococcus mutans förmåga att bidra till hål, utan att döda bakterierna.

Restmassan kallas för pomace, och används bland annat till foder, gödsel och grappatillverkning. Med den mängd vin som tillverkas finns det rätt mycket pomace att ta av, så istället för att slänga vinresterna som blir över skulle man kunna göra någon form av munsköljningsmedel av dem, föreslår forskare vid University of Rochester Medical Center och Cornell University.

Mängden antioxidanter i extrakt från resterna varierade kraftigt mellan olika druvtyper, men i samtliga fall var halterna lika höga som i extrakt från hela druvor – eller högre. Halterna bör även variera med klimat och andra odlingsförhållanden (vilket inte kunde mätas i studien som bara sträckte sig över ett år och enstaka odlingsplatser).

Polyfenolerna, främst antocyaniner och flavanoler, visade sig minska aktiviteten hos de bakterieenzymer som producerar plack med upp till 85%. Dessutom minskade bakteriernas produktion av syra. Än så länge är vinextrakten bara testade på bakteriekulturer, så det återstår att se om de faktiskt fungerar lika bra i munnen.

Resultaten har publicerats i Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Länkar
nyhetsrelease
artikeln (Journal of Agricultural and Food Chemistry, pren. krävs)

Andra bloggar om , , ,