Insekter blev dödsstöten för dinosaurierna?

När insekter började sprida smittsamma parasiter och hjälpa blommande plantor på traven kunde dinosaurierna hälsa hem. Det är idén bakom en ny bok – “What Bugged the Dinosaurs? Insects, Disease and Death in the Cretaceous” – skriven av forskarna George och Roberta Poinar.

Makarna Poinar kartlägger urtida ekosystem genom att studera insekter och växter som kapslats in i bärnsten (på den tiden då den fortfarande var kåda) och har skrivit flera tidigare böcker om sin forskning (se här).

Deras främsta argument för insekternas roll (i dinosauriernas utdöende) är att dinosaurierna dog för långsamt för att vulkanutbrott eller meteoritnedslag skulle kunna vara hela förklaringen. Nyligen uppkomna smittsamma sjukdomar spridna av bitande insekter, däremot, kan ha blivit droppen som fick bägaren att rinna över. Om inte annat i kombination med att blommande växter fick spridningshjälp av samma insekter, på bekostnad av de gömfröiga växter som dinosaurierna åt. Forskarparet stöder sig på bärnstensfynd av insekter med magar fulla av parasiter som orsakar sandmyggefeber och malaria, och på fynd av rund- och plattmaskar i (fossil) dinosaurieavföring.

Om det är ett giltigt resonemang eller inte, med tillräckligt starka bevis, är svårt att avgöra. Det är en intressant idé, men den är inte granskad och godkänd av andra forskare (till skillnad från en vetenskaplig artikel). Bäst att tillämpa bokprincipen* i sin bedömning.

Länkar
nyhetsrelease
boken hos förlaget

Andra bloggar om: , , ,

* I korthet: När forskare har tillräckligt starka belägg för en idé brukar de vanligtvis skriva en vetenskaplig artikel. Idéer och resonemang som forskare väljer att lägga fram i böcker tenderar därför i allmänhet att vara mindre välunderbyggda och mer spekulativa (jämfört med i vetenskapliga artiklar), även om detta inte alltid stämmer. Att “en forskare” skrivit något i en bok betyder således inte nödvändigtvis att det är omutlig sanning. Men det är ofta intressant. (Nu är inte vetenskapliga artiklar alltid “sanna” heller, men de har passerat ett betydligt trängre nålsöga än vad en bok gör i och med att de är vetenskapligt granskade av andra forskare).