Öppen föreläsning: Lämna din kropp!

Nästa vecka ordnar Stockholm Brain Institute, som jag tillhör, en öppen föreläsning om kroppsidentitet – hur vet hjärnan vad som är den egna kroppen och var sitter “jaget”? Och hur undersöker man det?

Forskningen bakom har orsakat stora rubriker, senast i början av december med en artikel i PLoS ONE, där Henrik Ehrsson och Valeria Petkova beskrev hur de lyckades få försökspersonerna att uppleva att de i själva verket befann sig i en annan kropp – en skyltdockas – med hjälp av synkronsiserade syn- och känselstimuli. Ehrsson har också publicerat liknande resultat, något tidigare (2007), i Science, och jag var på en föreläsning han höll strax därefter. Mycket intressant, jag rekommenderar det verkligen!

Dag & tid: Torsdagen den 16 april, kl. 18.00-19.00
Plats: Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Länkar:
NyTeknik testar hur kroppsbytes-försöket känns.
AP-artikel om detsamma (i USAToday).
KI:s nyhetsrelease för PLoS-pappret.
DN Vetenskap