Kort referat av Hubermans föreläsning om “Social Attention in the Age of the Web”

Jag kom iväg på Hubermans föreläsning, trots allt. Den filmades och spelades in, så jag nöjer mig med ett kort referat och en hänvisning till videon och podcasten (ej ännu uppe, men kommer finnas här).

Huberman började med att att säga att han (och hans kollegor på Social Computing Lab, får man anta) bara gjort “det här” (exakt vad – social attention?) i två år. Fast med tanke på att han tog upp flera papper från 2007 är det nog i underkant… alla labbets papper finns i alla fall här.

Huberman började med att tala om en invertering av innehållsskapande (content creation): förr skapade få och många tog del (per verk), idag skapar många och få tar del (per verk). Medan informationen växer, menade han, är vår totala uppmärksamhet (attention) konstant – och därmed kommer uppmärkamhet (attention) bli en eftertraktad “råvara”. Så finns det en uppmärksamhetsekonomi (attention economy), och vad medför den?

Sedan var det i princip en guidad vandring genom ett antal av gruppens papper; en studie av rekommendationsnätverk – koppling mellan rekommendationer och inköp – på Amazon (Leskovec et al, 2007). Studien visade väldig snygga illsutrativa skillnader (se fig 3) mellan rekommendationsnätverket för en medicinsk lärobok (glest, många icke sammanhängande smånät) och motsvarande nätverk för en japansk mangabok (otroligt tät graf med ett fåtal noder). Fan community-effekt, måhända?

De har också studerat ca 30000 rekommendationer på Digg (Wu et al 2007), och kollat på hur de är fördelade – uppenbarligen följer de vad Huberman kallade en “stretched exponential” dvs populariteten/nyhetsvärdet dör ut med tiden (självklart). En historias “halveringstid” är inte mer än 69 minuter, på Digg – mycket snabbare än t ex YouTube.

Härnäst kom en studie som visade att en länks placering spelar roll för dess popularitet (högre upp är bättre). Två olika mått användes, och det gav upphov till en algoritm som Huberman et al tillämpat för att dynamiskt konfigurera webbsidor för att maximera uppmärksamheten de får. (Missade tyvärr vilken ref det var)

Sista egentliga studien var en undersökning av YouTube-användare och deras videor (Wu et al, 2009). Uppenbarligen bli kvaliteten bättre för varje video någon gör, men sannolikheten att den blir en “smash hit” sjunker drastiskt. Detta har kallats “the persistence paradox“; varför hänger folk kvar och fortsätter göra videor när de skulle ha större chans att lyckas med att t ex vinna lotteriet? (För att det är kul, skulle jag gissa, och för att många faktiskt inte bryr sig om vad (jättemånga) främmande människor tycker lika mycket som de bryr sig om vad (de förhållandevis få) vännerna tycker). Hubermans förklaring var dock att folk helt enkelt överskattar sina chanser; de tror att de har större möjlighet att lyckas än vad de faktiskt har.

Han slutade med att dra vad som antagligen är en av hans huvudteser: att ju fler som producerar innehåll, desto viktigare kommer formen det presenteras i att vara – tonvikten kommer skifta (och har redan skiftat) från innehåll till stil.

Kort referat av Hubermans föreläsning om "Social Attention in the Age of the Web"

Jag kom iväg på Hubermans föreläsning, trots allt. Den filmades och spelades in, så jag nöjer mig med ett kort referat och en hänvisning till videon och podcasten (ej ännu uppe, men kommer finnas här).

Huberman började med att att säga att han (och hans kollegor på Social Computing Lab, får man anta) bara gjort “det här” (exakt vad – social attention?) i två år. Fast med tanke på att han tog upp flera papper från 2007 är det nog i underkant… alla labbets papper finns i alla fall här.

Huberman började med att tala om en invertering av innehållsskapande (content creation): förr skapade få och många tog del (per verk), idag skapar många och få tar del (per verk). Medan informationen växer, menade han, är vår totala uppmärksamhet (attention) konstant – och därmed kommer uppmärkamhet (attention) bli en eftertraktad “råvara”. Så finns det en uppmärksamhetsekonomi (attention economy), och vad medför den?

Sedan var det i princip en guidad vandring genom ett antal av gruppens papper; en studie av rekommendationsnätverk – koppling mellan rekommendationer och inköp – på Amazon (Leskovec et al, 2007). Studien visade väldig snygga illsutrativa skillnader (se fig 3) mellan rekommendationsnätverket för en medicinsk lärobok (glest, många icke sammanhängande smånät) och motsvarande nätverk för en japansk mangabok (otroligt tät graf med ett fåtal noder). Fan community-effekt, måhända?

De har också studerat ca 30000 rekommendationer på Digg (Wu et al 2007), och kollat på hur de är fördelade – uppenbarligen följer de vad Huberman kallade en “stretched exponential” dvs populariteten/nyhetsvärdet dör ut med tiden (självklart). En historias “halveringstid” är inte mer än 69 minuter, på Digg – mycket snabbare än t ex YouTube.

Härnäst kom en studie som visade att en länks placering spelar roll för dess popularitet (högre upp är bättre). Två olika mått användes, och det gav upphov till en algoritm som Huberman et al tillämpat för att dynamiskt konfigurera webbsidor för att maximera uppmärksamheten de får. (Missade tyvärr vilken ref det var)

Sista egentliga studien var en undersökning av YouTube-användare och deras videor (Wu et al, 2009). Uppenbarligen bli kvaliteten bättre för varje video någon gör, men sannolikheten att den blir en “smash hit” sjunker drastiskt. Detta har kallats “the persistence paradox“; varför hänger folk kvar och fortsätter göra videor när de skulle ha större chans att lyckas med att t ex vinna lotteriet? (För att det är kul, skulle jag gissa, och för att många faktiskt inte bryr sig om vad (jättemånga) främmande människor tycker lika mycket som de bryr sig om vad (de förhållandevis få) vännerna tycker). Hubermans förklaring var dock att folk helt enkelt överskattar sina chanser; de tror att de har större möjlighet att lyckas än vad de faktiskt har.

Han slutade med att dra vad som antagligen är en av hans huvudteser: att ju fler som producerar innehåll, desto viktigare kommer formen det presenteras i att vara – tonvikten kommer skifta (och har redan skiftat) från innehåll till stil.