Hundra tusen gånger pi skäl att gräva i byrålådan

Alla naturvetare som har vaga planer på att nån gång skriva en populärvetenskaplig bok har nu fått ett utmärkt skäl att få ändan ur. Närmare bestämt pi hundra tusen kronor (314159 kr), i form av pi-priset från Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och bokförlaget Fri Tanke.

Priset riktar sig enbart till debutanter (en eller flera) – de som inte tidigare gett ut en populärvetenskaplig bok inom det naturvetenskapliga området – och Fri Tanke har option på att ge ut både det vinnande manuset och de övriga manus som skickas in till tävlingen. Det måste vara en sammanhängande bok, på svenska, och den ska “hålla hög pedagogisk kvalité samt inspirera till fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen i upplysningstraditionens anda“.

Senast den 31 augusti nästa år ska bidragen vara inne. Klara, färdiga, skriv!