Första informationen från ODE-dagen är ute!

Första sammanfattningen och dokumentationen från seminariet ODE till vetenskapen är nu ute. En tresidig sammanfattning av dagens viktigaste idéer och diskussionspunkter, samt videofilmer med de sex inspirationstalarnas anföranden finns här.

Mer kommer så småningom; uppföljande radiointervjuer i slutet av september och en essäskrift med samlade reflektioner från talare och deltagare på seminariet i slutet av november. (Samt en handledning i att göra liknande seminarier.)