Klamydia kan ge män fertilitetsproblem

Mäns spermier skadas av klamydia, och skadorna gör det svårare för männen att skaffa barn. Det rapporterar forskare vid en pågående fertilitetskonferens. Eftersom många smittade förblir symtomfria kan de ha nedsatt fertilitet utan att veta om det.

Fler kvinnor än män rapporteras ha klamydia varje år, men en större del av de män som testar sig har klamydia. Det är ett återkommande drag i klamydiastatistiken, och brukar tas som ett tecken på att många män går runt och är smittade utan att veta det. För kvinnor innebär klamydia en risk att bli steril, vilket är välkänt. Länken mellan manlig infertilitet och klamydia har dock inte varit känd särskilt länge, och den bakomliggande orsaken har varit oklar.

Spanska forskare testade sperma från 143 barnlösa män som bar på klamydia- och mycoplasmainfektioner. De infekterade männens spermier hade tre gånger så mycket fragmenterat DNA som de friska männens spermier (35% av spermierna mot 11%). De hade också fler orörliga och missbildade spermier.

Spermier från infekterade män som behandlades med antibiotika förbättrades med 36% över loppet av fyra månader. Under den perioden blev 13% av männen med barn med sin partner; efter behandlingen steg siffran till 86%.

(Kommentar: Det är åtminstone för mig oklart om all fragmentering och övriga skador beror på klamydia, eller om delar berodde på mycoplasmainfektionen. Jag kan inte hitta någon studie som klargör saken heller. Tidningarna går hårt på klamydiavinkeln, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att klamydia stod för allt.)

Resultaten går väl i hand med en relativt ny svensk undersökning av barnlösa par i Umeå, som visade att bara 23% av de par där mannen hade antikroppar mot klamydia (tecken på en pågående eller före detta infektion) lyckades få barn. De flesta av männen i studien var inte medvetna om att de bar eller burit på klamydia.

Länkar
New Scientist
BBC News
Times Online
Socialstyrelsen
Svensk statistik över rapporterade klamydiafall

Andra bloggar om: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s