Tyngdlöshet försämrar immunförsvaret

Det är välkänt att astronauter blir sjuka ovanligt lätt. Upptäckten att tyngdlöshet försämrar immunförsvaret kan kanske ge en viss förklaring.

En studie utförd vid University of California visar att ett antal mycket viktiga immunförsvarsgener “kopplas bort” vid tyngdlöshet. Studien undersökte mänskliga immunförsvarsceller i simulerad tyngdlöshet. I normala fall, när kroppen upptäcker en “inkräktare” (t ex ett virus) aktiveras 99 gener som i sin tur aktiverar T-celler som förstör inkräktaren. Men i tyngdlöshet aktiverades bara 8 av dessa gener. Det enda andra kända tillstånd som så drastiskt försämrar T-cellfunktion är sjukdomen HIV.

Man har länge vetat att astronauter ovanligt lätt blir sjuka. 15 av 29 Apollo-astronauter fick bakterie- eller virusinfektioner under eller inom en vecka efter sina uppdrag. Efter att astronauten Fred Haise fick feber från en infektion av en i normala fall harmlös bakterie införde NASA en karantän (inga folkmassor, små barn eller sjuka personer) 7-10 dagar innan flygningar; och mängden infektioner minskade drastiskt. Och under Skylab-projektet såg man att astonauter fick minskat antal T-celler.

Men det är inte säkert att karantän är tillräckligt. Det finns ett antal virus även hos en frisk person (herpes och Epstein-Barr-virus, till exempel). De märks normalt inte, men kan bli ett problem för ett försvagat immunförsvar (man har för övrigt sett att astronauter har kraftigt förhöjda halter av Epstein-Barr virus).

Länkar
New Scientist Space
Cell Wars (science@nasa, 23/1 2002)

3 thoughts on “Tyngdlöshet försämrar immunförsvaret

  1. Undrara om det är gravitationen i sig, eler avsaknaden av belastning på kroppen som gör det.Man kan dra paralleler med benskörhet, som ökar vid tyngdlöshet, men kan motverkas av vibrationer.det har tex visat sig att jogging motverkar benskörhet bättre än cykling pga alla stötar som går genom kroppen. Nu är jogging ganska dåligt av ungefär samma orsaker men det vore intresant med ett orsakssamband mellan immunförsvarsnedsättnignen och gravitationen.

    Like

  2. På NASA-sidan för Skylab-projektet, som iofs är ett par år gammal, fanns teorin att cellernas form blir rund och svår att ändra. Man tror där att det bl a gör det svårare för dem att röra sig runt och kontakta varandra.Jag vet inte om det stämmer helt. Men det verkar rimligare än att det skulle vara enbart en belastningsfråga.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s