Kvinnor är från Jorden – män också

Skillnader mellan män och kvinnor är mycket mindre än vad populärmedierna påstår. Det är den tydliga slutsatsen av en sammanställning av studier inom området.

Psykologiforskaren Janet S Hyde har gått igenom ett stort antal metastudier (sammanställningar av andra studier) inom området psykologiska könsskillnader. Från barndom till vuxen ålder är män och kvinnor betydligt mer lika än olika, sett till de flesta undersökta psykologiska variabler. Bland annat undersökte studierna kogntitiv förmåga, verbal och ickeverbal kommunikation, moraluppfattning och personliga egenskaper som aggression, ledarförmåga och självförtroende. Sammanlagt, för alla undersökta variabler, var skillnaderna små eller mycket små i 78% av fallen.

Studerar man sammanställningen framgår omgivningens roll i hur personer uttrycker sig. Tydligt var detta bland annat i en studie att försökspersonernas beteende ändrades när det fick veta att de inte identifierades som kvinnliga eller manliga – då betedde sig varken kvinnor eller män stereotypt. Samma mönster framkom i jämförelser av studier av hur ofta personer ler eller av hur hjälpsamma de är, där försökspersonerna kände till eller inte kände till att de blev observerade – skillnaderna mellan män och kvinnor blev mycket mindre när försökspersonerna inte trodde att de var betraktade.

Ett område där skillnaderna är mycket små är hur folk vill att deras arbete ska se ut. Oavsett om det gäller hur hög lön man vill ha, hur trygg man vill känna sig, hur utmanande arbetsuppgifter man vill ha, vilken vikt man lägger vid arbetsmiljö eller hur mycket makt man vill ha är det mycket små skillnader mellan män och kvinnor. De största skillnaderna ser ut att finnas i hur man uttrycker aggression och hur man förhåller sig till sex. (Här kunde det vara intressant att veta om försökspersonerna var “betraktade” eller inte – det vill säga, om de förväntades tillhöra kategorierna “kvinnor” och “män”. Det framgår dock inte av sammanställningen.)

Artikeln, som är ovanligt lättläst och tillgänglig för att vara en fackartikel med tonvikt på statistisk analys, är fritt tillgänglig från American Psychological Association. Rekommenderas.

Länkar
NewsWise
Artikeln (pdf)

6 thoughts on “Kvinnor är från Jorden – män också

 1. Måttet på skillnad som används är [medelvärdet för män – medelvärdet för kvinnor]/[medelvärdet för variationen inom grupperna]. (Analysen utgår således från att variationen inom grupperna är lika stor för bägge könen. Detta antagande och implikationerna av det diskuteras för övrigt på ett bra sätt i artikeln). Så för de små eller mycket små skillnaderna borde man åtminstone kunna säga det (och det var ju 78%, som sagt).

  Like

 2. Hmm… själv blev jag förvånad av att det var så pass stora skillnader. Artikeln är nog mer anpassad för den amerikanska massan… visa Fi denna lista och dom skulle nog gå i taket.Ja variationerna inom könen är större än mellan… och om man tänker lite på statestiken så skulle något som avviker från detta få mig att spärra upp ögonen… att skillnaden i mellan män och kvinnor skulle vara så stora att det inte fans någon man som låg under snittet för kvinnor.

  Like

 3. magnus: Det man inte ska glömma är ju att rapporten bara tar upp de skillnader som undersökts (och, sannolikt bara de skillnader som undersökts i multipla studier). Det lär vara färre forskare som gör studier där de inte tror att de kommer hitta skillnader (om det nu inte anses kontroversiellt/nyhetsvärt om det visar sig inte finnas någon skillnad på just det området). Sannolikt finns det en underrapportering av likheter. Så snarare är det så att en stor del av de 78% \”små eller mycket små\” skillnader antagligen finns i områden där man trodde skillnaderna var större.Problemet med skillnader mellan/inom könen är att de flesta verkar översätta \”kön A har i genomsnitt 30% mer av egenskap nr 1\” att alla av kön A har mer av egenskap 1 än alla av kön B. Folk har inte sinne för statistik…

  Like

 4. Kan så vara, men i icke naturvetenskapliga kretsar tror jag de här resultaten skulle väcka avsky…När jag läser listan på vad som undersökts så blir jag faktiskt förvånad att det i så många studier tex skiljer så pass mycket på cognitiv förmåga…vet inte om jag tycker själva procentsatsen är så intressant… 78% det beror ju helt och hållet på hur många studier av vilken typ man har med. menar… ingen är ju fårvånad av att killar är starkare än tjejer.Men jag håller ju med om slutsatserna… killar och tjejer är rätt lika! 🙂

  Like

 5. En intressant bok i sammanhanget, fast mer inriktad på hur förutfattade idéer om könsroller har vilselett hjärnforskare och fått dem att övertolka data om skillnader men minimera likheter mellan könen, är Sexing the Brain av Lesley Rogers.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s